MISIÓN COMERCIAL EEUU SETEMBRO 2023

PROXECTO FINANCIADO POLO IGAPE

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape: Misións Comerciais das grandes empresas 2023”

Para dar publicidade do financiamento atenderase ao establecido no Decreto 112/2021, do 22 de xullo, polo que se aproba o uso dos elementos básicos da identidade corporativa da Xunta de Galicia (DOG núm. 146, do 2 de agosto).
0